"Feminisme for mig er et redskab som jeg benytter, og som vi i Copenhagen Pride benytter hele tiden i vores arbejde til at blive bevidste om hvilke magtpositioner og magtstukturer, der er tilstede i alle mulige sammenhænge. Særligt hvor de magtstrukturer og -positioner kan være begrænsende for nogens frie og lige deltagelse. Det handler om at se sig selv i forhold til andre mennesker og kunne analysere sig frem til, hvornår ens egen position kan være med til at begrænse andres mulighed for at agere, tale eller deltage. Nogle gange er jeg en del af magten, og nogle gange er jeg ikke. - Lars Henriksen, 47, Forperson for Copenhagen Pride 

Feminisme for alle køn 

"Feminisme for mig er lighed, uanset køn eller mangel derpå. Det er for mig en kamp for retfærdighed, der traditionelt har fokuseret på kvinders rettigheder da det er der uligheden har været størst. Feminisme er lighed." - Anton, 18

"Det feminisme betyder for mig er, at jeg får lov til at være den person, som jeg godt kunne tænke mig at være. Glæden over at føle at jeg ser godt ud i noget tøj, som folk ellers ikke føler er “til drenge”, burde alle opleve. Feminisme betyder for mig at pigefarver og drengefarver hører fortiden til, og at vi begynder at behandle hinanden som mennesker, i stedet for at lade som om vi er opdelte." - Otto, 19 

”Feminisme for mig er det, som man måske kan kalde ’den moderne feminisme’. Det er en lighed, det er en retfærdighed, det er en repræsentation af alle typer mennesker i et lige og retfærdigt samfund. Feminisme for mig anno 2018 handler ikke om kvinder eller mænd; det handler om alle slags køn, alle slags seksualiteter, alle slags etniske herkomster. Jeg hører til den gruppe, der bruger begrebet ’feminisme’ ekstremt bredt. Også så bredt, at det nogen gange bliver udvandet, men for mig at se giver det mening, og det er også derfor, når jeg arbejder med Talk Town, at vi på ingen måde går efter måske de mere klassiske ’settings’, hvor vi taler om kvindekamp, men vi taler om alles ret og alles platform.  Jan Samuelsen, 41, Partner Ingreb  

"Feminisme for mig er egentlig bare fuldstændigt grundlæggende lige rettigheder og lige muligheder for alle mennesker uanset alt." - Tue, 35.