Fantastisk! For at fuldføre din indmeldelse i KUF overføre du kontingentet på 75kr. til konto reg. nr. 5301 konto nr. 0267167. Når dette er gjort vil du få en bekræftelsesmail retur.